Nino
Nino

Jumpers Knee eller Springerknæ

I denne blogpost dykker vi ned i hvad diagnosen springerknæ/Jumpers knee egentlig er og hvem der kan være mere udsat eller i risikozonen for at få det. Springerknæ rammer oftest den aktive idrætsudøver, men kan også ramme mindre sportsaktive individer, der pludselig øger en given aktivitet eller belastning på knæene. Det har altså ikke nogen direkte at gøre med spring - som navnet eller antyder, dog ser man større incidens hos springatleter.
Årsagen til et springerknæ kan kort sagt opsummeres som belastninger, der overstiger den belastningstolerere, som sene besidder, hvilket medfører overbelastning af senen og medfølgende smerter omkring knæskalssenen.

Springerknæ opstår ofte i følgende situationer:

  • Travle perioder med mange kampe og høj træningsbelastning
  • Ved for hurtig opstart efter pause
  • Ændring af underlag (kunstgræs til græs)
  • For mange hop og landinger som knæet ikke er vandt til
  • Manglende restitution eller uhensigtsmæssige kompensationsstrategier.

Springerknæ er en ”Over Use” skade, som oftes bygges op over en længere periode, men med en af ovenstående situationer som afsluttende tricker.
Heldigvis er der typisk ikke noget i knæet, som decideret er gået i stykker, og derfor kan man ved god rehabilitering kommer af med skaden igen.

Lidt anatomi

På forsiden af knæet sidder den store quadriceps muskel, som består af fire muskeldele. En af delene løber også over hoften og fungerer ligeledes som hoftebøjer, men quadriceps hovedfunktion er at strække knæet. Foran på knæet findes ligamentum patella, der har hæfte lige under knæskallen på det prominente knoglefremspring tuberositas tibia. Quadriceps trækker i patella ligamentet og det er oftest området mellem tuberositas tibia og spidsen af knæskallen, du vil opleve smerter ved et springerknæ. Hvis du trykker let på senen, så vil du i mange tilfælde være øm og opleve ubehag.

Smerter personer med springerknæ kan opleve

Vi oplever at mange har tendens til at misforstå de smerter de oplever, hvilket i nogen tilfælde kan føre til fear avoidence – frygt og afvigelse, som absolut ikke er hensigtsmæssigt. Smerteuddannelse og forståelse er der enormt vigtigt når det drejer sig om rehabilitering af springerknæ. Jo bedre man forstår de signaler kroppen sender jo bedre muligheder har man ligeledes for at agere på dem og vi ved nu at den hurtigste og bedste vej tilbage er progressiv kontrolleret belastning af vævet i samhøringhed med psykologisk tryghed. Smerte er ikke det samme som vævsskade. Der er et utal af andre faktorer der også påvirker vores oplevelse og smerte.

Smerte defineres af professor Lorimer Moseley som: ”Smerte er en ubehagelig bevidst oplevelse, der opstår fra hjernen, når summen af alle tilgængelige oplysninger tyder på, at du har brug for at beskytte en bestemt del af din krop”. Det er altså en naturlig beskyttelse, der kræver handling, men ikke lig med at der er en skade. Det er summen af mange faktorer.

Den bio-psyko-sociale model kan være et godt redskab til at forstå hvordan tingene påvirker hinanden (se billede nedenfor). Faktorerne påvirker os alle individuelt, hvor meget afgøres af hvad der fylder mest for personen.

 

Den biopsykosociale modelHos Sports Performance Lab ser vi på det hele menneske og prøver at kontrollere og vurdere så mange faktorer som muligt for at finde de vigtigste knapper i hver individuelle situation. 
Mange tror at det kun er den konkrete skade der skal kigges på, men hos os er det summen af det hele. Faktorer der f.eks kan påvirke smerteoplevelsen negativt kan være stress, fysisk inaktivitet, familiesituation, angst og depression. Tingene der falder uden for den anatomiske og biomekaniske kategori.

 

Som mennesker vil vi gerne have en forklaring på hvad der er galt, men det er ikke altid så nemt at komme med et endegyldigt svar. Som behandlere – fysioterapeuter, osteopater, kiropraktorer mv – bør vi undgå at give én forklaring, der er den eneste grund til smerten. Vi skal altså undgå at fortælle klienter, at noget i kroppen er skævt, trækker den forkerte retning, ikke er i alignment osv. De samme skævheder kan vi se hos andre klienter, der ingen smerter har. Vi er altså blevet klogere og ved at disse abnormaliteter slet ikke er så abnorme, men helt naturlige og som enestående element ikke kan være årsagsforklarende. Vi bør derfor se på hele billedet, hvilket bakkes op af veldokumenteret litteratur indenfor området.
Smerter som sagt komplekse, så det er vigtigt at havde det med i sine overvejelser hvis smerterne fortsætter.

Rehabilitering/Behandling

Nu når vi ved, at de smerter der opleves ikke blot er noget med vævet, men skal forklares ud fra et mere komplekst system, er det godt at der findes genoptræningsregimer som dækker bredere end blot lokal vævsbehandling.

Hos Sports Performance Lab laver vi altid en screening af funktionsniveau for at få en overordnet ide om hvad status og kropsfunktions er. Denne kan blandt andet indeholder forskelligartet bevægelse, styrke, smidighed, hop/landinger. Inden screeningen har vi drøftet de psykosociale faktorer, din ugentlige belastning fra træning, kamp og daglige aktiviteter. Det vil være det samlede billede, der afgør, hvordan vi efterfølgende griber rehabiliteringen an.

Biomekanisk vil vi kigge individuelt på samspillet mellem de involverede kropslede, f.eks. fod, knæ og hofte. Et klassisk eksempel er manglende knævandring i afficerede knæ. Der kan være tilfælde hvor der foreligger en undgåelsesstrategi eller begrænsning mobilitet i enten ankel, knæ eller hofte. Dette kan både være bevidst og ubevidst. Rådet om at knæet ikke må gå ud over tæerne, er et gammelt råd fra en tid hvor vi endnu ikke havde samme videns mængde og forståelse som i dag.
Typisk ønsker vi at øge kapaciteten og tolerancen i senen.

Hvis vi skal kigge på hvad litteraturen siger om behandling af selve senen (springerknæ senen) er der evidens for at tung styrketræning med fokus på især quadriceps kan være en fornuftig strategi, da quadriceps trækker i patella senen, som er den der er overbelastet, og som responderer positivt på den type træning.

Da vi ved at smerter er komplekse bør rehabiliteringsplanen ligeledes indeholde flere elementer for at opnå maksimale resultater. 

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for hjælp til komme oven på efter en skade.