Nino
Nino

Frugt, lige så sundt som grøntsager?!

Mange mennesker har opfattelsen af at frugt er mindre sundt end grøntsager. Mange tror endda at frugt er direkte usundt, da det indeholder frugtsukker. For nogen er frugt næsten li med slik, og det er jo ikke sundt…
Men i virkeligheden forholder det sig helt anderledes, og denne undgåelse af frugt er der faktisk studier der viser, er en stensikker måde at gå glip af øget sundhed på.
 

frugt


Meta-analyserne, der samler op på forskningen om sundhedseffekter forbundet med indtag af frugt og grønt viser helt overordnet set, at højere indtag af frugt er forbundet med lavere dødelighed, både generelt og sygdomsspecifik. Der ses samtidig lavere forekomst af næsten alle sygdomme, i fuldstændigt lige så høj grad ved indtag af frugt som grøntsager, i direkte sammenligninger.
Disse resultater skal naturligvis tages med det forbehold, at de er baseret på observationel forskning, som ikke kan sige noget direkte om kausalitet, men kun antyde det.
 

Fundene om at frugt formentlig er lige så sundt som grønt, er desuden undersøttet af interventionsstudier der viser at øget frugtindtag har positive effekter på blandt andet blodtryk, insulinfølsomhed, kolesterol, og flere andre biomarkører for metabolisk sundhed. 

Forskningen indefor dette område beviser altså efterhånden at frugt er særledes sundt, og det er derfor fuldstændig fjollet at prøve at undgå det – både for et nydelses perspektiv men i den grad også for et sundhedsperspektiv.

Wang et al. 2021. Circulation 143 (17): 1642–54.
Nguyenet al . 2016. The International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity 13 (1): 9.
Aune, et al. 2017. International Journal of Epidemiology 46 (3): 1029–56.
Sun et al. 2021. Trends in Food Science & Technology 118 (December): 505–18.